Az intézmény neve: Kunágotai Óvoda és Mini Bölcsöde Almáskamarási Telephelye

Az intézmény címe: 5747 Almáskamarás Dózsa György utca 43.                          

                                    Telefon: 68/632-759

Óvodánk a kunágotai óvoda tagintézménye. Külső-belső környezete az idei évben teljesen
megújult: rendezett, szép és esztétikus. A csoportszobák tágasak, világosak, esztétikusak- és a
nyugodt, barátságos légkört és melegséget, harmóniát sugároznak. 40 fős férőhelyes, minden
évben egyre több gyermek érkezik az óvodánkba a szomszédos településekről/Kunágota, Nagykamarás/.

                „Szeresd a gyermeket, a lét napfény Ő” /Móra Ferenc/

Tevékenységközpontú programunk célja,  olyan nevelési rendszer működtetése,
amely lehetővé teszi az óvodáskorú gyermek sajátosságainak egyéni fejlődési ütemének megfelelő
személyiség fejlesztést, a kompetencia alapú nevelés megvalósítását. Integrált nevelés
keretében foglalkozunk a hátrányos, hamozottan hátrányos, a beilleszkedési nehézséggel
küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Óvodásaink számára szükség szerint
biztosítjuk a külső szakember: logopédus, gyógypedagógus segítségét. Óvodánk esztétikus,
biztonságos környezetével, az itt dolgozók családias, szeretetteljes, elfogadó légkörével és a
gyermekek egyéni képességeinek megfelelő tevékenységek biztosításával segítjük a
sokoldalú, harmonikus fejlődésüket.

Településünkön nyelvoktató, német nemzetiségi általános iskola működik, így óvodánknak is
fontos feladata, hogy nagycsoportosaink játékosan ismerkedjenek a német népszokásokkal és
a nyelvvel is, így zökkenőmentessé tesszük az iskolába való átmenetet.

Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki, ezért fontos az óvodánk nyitottsága.
Törekszünk arra, hogy a családokkal a kapcsolatunk nyílt, őszinte és bizalomra épülő legyen.
A mindennapi tevékenységeken túl sok közös programot szervezünk, a jeles napjaink: Márton nap,
Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyereknap, évzáró, ezek többsége nyílt nap,
amikor együtt ünnepelünk, barkácsolunk a családokkal. Negyedévente bábszínházat nézünk
és tavasszal a „csigafutam”-on megmozgatjuk a falu apraja-nagyját.

Udvarunk jó adottságokkal rendelkezik, árnyékos és napos területei egyaránt vannak.
A gyermekek mozgásfejlődését a fából készült játékok segítik.

Célunk, hogy legyen az óvodánk a játéké, élményszerű, legyen olyan játékos, hogy a gyermek
felszabadultan tudjon megnyilvánulni, kibontakozni, tanulni és tapasztalatokat gyűjteni.

Ennek szellemében várjuk óvodánkba az új érkezőket, akik hagyományápoló, szerető és
családias légkörre vágynak.