Az intézmény neve: Kunágotai Óvoda és Mini Bölcsöde Almáskamarási Telephelye

Az intézmény címe: 5747 Almáskamarás Dózsa György utca 43.

 Telefon: 68/632-759

Óvodánk a kunágotai óvoda tagintézménye. Külső-belső környezete az idei évben teljesen megújult: rendezett, szép és esztétikus. A csoportszobák tágasak, világosak, esztétikusak- és a nyugodt, barátságos légkört és melegséget, harmóniát sugároznak. 40 fős férőhelyes, minden évben egyre több gyermek érkezik az óvodánkba a szomszédos településekről/Kunágota, Nagykamarás/.

                „Szeresd a gyermeket, a lét napfény Ő” /Móra Ferenc/

Tevékenységközpontú programunk célja,  olyan nevelési rendszer működtetése, amely lehetővé teszi az óvodáskorú gyermek sajátosságainak egyéni fejlődési ütemének megfelelő személyiség fejlesztést, a kompetencia alapú nevelés megvalósítását.

Integrált nevelés keretében foglalkozunk a hátrányos, hamozottan hátrányos, a beilleszkedési nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Óvodásaink számára szükség szerint biztosítjuk a külső szakember: logopédus, gyógypedagógus segítségét.

Óvodánk esztétikus, biztonságos környezetével, az itt dolgozók családias, szeretetteljes, elfogadó légkörével és a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő tevékenységek biztosításával segítjük a sokoldalú, harmonikus fejlődésüket.

Településünkön nyelvoktató, német nemzetiségi általános iskola működik, így óvodánknak is fontos feladata, hogy nagycsoportosaink játékosan ismerkedjenek a német népszokásokkal és a nyelvvel is, így zökkenőmentessé tesszük az iskolába való átmenetet.

Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki, ezért fontos az óvodánk nyitottsága. Törekszünk arra, hogy a családokkal a kapcsolatunk nyílt, őszinte és bizalomra épülő legyen. A mindennapi tevékenységeken túl sok közös programot szervezünk, a jeles napjaink: Márton nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyereknap, évzáró, ezek többsége nyílt nap, amikor együtt ünnepelünk, barkácsolunk a családokkal.

Negyedévente bábszínházat nézünk és tavasszal a „csigafutam”-on megmozgatjuk a falu apraja-nagyját.

Udvarunk jó adottságokkal rendelkezik, árnyékos és napos területei egyaránt vannak. A gyermekek mozgásfejlődését a fából készült játékok segítik.

Célunk, hogy legyen az óvodánk a játéké, élményszerű, legyen olyan játékos, hogy a gyermek felszabadultan tudjon megnyilvánulni, kibontakozni, tanulni és tapasztalatokat gyűjteni.

 

Ennek szellemében várjuk óvodánkba az új érkezőket, akik hagyományápoló, szerető és családias légkörre vágynak.